MOŽNOSTI PREZENTACE A REKLAMY

 Varianta 1

Hlavička - banner velký

Velký banner - rozměr 960 x 220 px. jako součást hlavičky zobrazovaný vždy na každé stránce webu.

CENA: 1.000 Kč/měsíc  - minimální platba na 1 měsíc se zvýhodněním při platbě na půl roku a celý rok  (ukázka varianty a umístění)

Banner velký

 Varianta 2

Hlavička - banner malý

Malý banner - rozměr 225 x 220 px. jako součást hlavičky zobrazovaný vždy na každé stránce webu.

CENA: 500 Kč/měsíc  - minimální  platba na 1 měsíc se zvýhodněním při platbě na půl roku a celý rok  (ukázka varianty a umístění)


  © 2001 - 2019   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 231 054 / 1 519 769    |     Dostupnost webu: 99.98%